Verklaring van de Freedom Flotilla naar aanleiding van het onderscheppen van de Gaza Flotilla

Bron: Justice for Palestine -Freedom Flotilla  – 29 mei 2018

De Freedom Flotilla Coalition (FFC) veroordeelt Israel’s brutale daad van staatspiraterij in de aanval op het schip met de toepasselijke naam Hurriya (Liberty), dat vandaag de haven van Gaza probeerde te verlaten, vol mensen die dringend medische hulp nodig hadden, evenals studenten en bemanning, terwijl ze probeerden om vreedzaam een veilige doorgang naar Cyprus te maken. Deze laatste poging in een reeks, om de illegale blokkade van Gaza te doorbreken, zet de dappere uitdagingen voort van de Great Mars of Return, waar meer dan 120 Palestijnen door Israëlische sluipschutters zijn neergeschoten en gedood en duizenden ernstig gewond zijn geraakt.

De communicatie met het Gaza-flotilla vaartuig ging vandaag rond vijftien uur lokale tijd verloren, nadat werd gemeld dat het was omringd door oorlogsschepen van de Israëlische bezettingsmacht op ongeveer negen zeemijl uit de kust van Gaza. Organisatoren houden Israël verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van iedereen aan boord, inclusief die mensen die lijden aan ernstige verwondingen waarvoor ze medische behandeling in het buitenland zochten.

Sinds 30 maart 2018, toen de Palestijnen in Gaza de Grote Mars van de Terugkeer (Great Mars of Return)begonnen, rapporteert het VN-coördinatiebureau voor humanitaire zaken dat medische voorzieningen in Gaza, reeds overrompeld door de al lang bestaande tekorten aan medische voorzieningen, elektriciteit en brandstof, worstelen om het hoofd te bieden aan het overweldigend grote aantal slachtoffers.

We herinneren regeringen van de wereld en internationale organisaties eraan dat deze Israëlische aanval op slechts negen zeemijl vanaf de Palestijnse kust in Gaza, ruim binnen de maritieme zone van 20 zeemijl ligt, die voor Palestijnen geacht wordt te zijn gegarandeerd krachtens internationale overeenkomsten, evenals binnen de 12 nautische mijlen waartoe alle kustbewoners wettelijk recht hebben. Gezien de aangegeven route van de Hurriya (Liberty), vanaf Palestijnse territoriale wateren via internationale wateren naar Cyprus voer, kan er geen sprake zijn van een ‘militaire’ of ‘veiligheids’-rechtvaardiging voor deze Israëlische aanval. Net als de koers van onze Freedom Flotilla schepen die de afgelopen acht jaar met geweld in beslag zijn genomen nooit gericht was op Israël noch op de wateren van Israël: ze vormden geen bedreiging voor wie dan ook. Net als de dagelijkse gewapende aanvallen van Israël op Palestijnse vissersboten en de willekeurige beperkingen van de visserijgebieden in Gaza, vormt de aanval van vandaag een duidelijke schending van het internationaal recht en van de verplichtingen van Israël krachtens de Conventie van Genève als bezettende macht.

Net zoals de Grote Mars van de Terugkeer een ​​bevestiging is van het recht op vrijheid van beweging van de Palestijnen naar de dorpen waaruit ze in 1947 en 1948 werden verdreven, zo is de huidige Gaza Flotilla een krachtige bevestiging van het recht op vrijheid van beweging. We veroordelen alle schendingen van de bewegingsvrijheid, inclusief de ‘zeebarrière’ waarvan Israël onlangs meldde dat ze die aan het bouwen is.

Artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevestigt de rechten van elk persoon om zich vrij door zijn eigen land te verplaatsen, evenals het recht om te vertrekken en terug te keren naar zijn land. Wij staan ​​pal voor de Palestijnen, vooral die in Gaza, totdat zij volledige erkenning en bescherming van hun rechten verkrijgen, inclusief volledige bewegingsvrijheid.

We zijn dankbaar voor het geweldige werk van iedereen die live verslag deed van de gebeurtenissen van vandaag, inclusief journalisten van ‘We Are Not Numbers’, een  Palestijnse partnergroep, die video en verklaringen aflegden vanaf de haven van Gaza en vanaf het water. Wij hebben het grootste respect voor uw moedige rapportage en het is een eer om Palestijnse stemmen zoals die van u bekend te maken.

DELEN